Urnjord

urnjordDen optimala plantjorden för stora krukor, lådor eller urnor. Jorden innehåller allt för ett lyckat resultat:

Grus för dränering och bättre rotutveckling, Lecakulor för bättre struktur. Lera för bättre fukt-hållning plus att kiseln i leran ger växten ett bättre immunförsvar. Långtidsverkande organisk gödning tillsatt i form av granulerad hönsgödsel. Det är även tillsatt en extra järngiva.

Naturligtvis vill Du ha ett lyckat resultat när Du gör Dina planteringar. Då är det viktigt med en kvalitetsjord. Den får Du på Öspab.

Lycka till !

 

Varudeklaration:

Jordblandning:
50% ljus torv
33% mörk torv
7% grus
5% lecakulor
5% lergranulat

Struktur: Medium PH-värde: 5,5 –6,5
Tillsatt per m3:
6,0 kg Kalkstensmjöl
2,0 kg Dolomitkalk
2,0 kg NPK 11-5-18 + micro
7,0 kg Granulerad hönsgödsel
plus extra järngiva.