Toppdressing

dressingRåd och tips
Gräsmattan
Kratta eller borsta ut ett tunt lager Toppdressing i grämattan 1 – 3 gånger under våren och sommaren. Det ger en långtidsverkande gödsling och gräsmattan får en porösare ytstruktur som ger skydd mot uttorkning.

Rabatt och trädgårdsland
Strö ut Toppdressing i grämattan 1 – 3 gånger under våren och försommaren i samband med att jorden lukras upp. Den höga halten av naturgödsel ger en värdeful strukturförbättring och stimulerar mikrolivet i marken. I trädgårdslandet används Toppdressing på våren i samband med sådd. Jorden blir lucker och mullrik vilket är nödvändigt för att växterna ska trivas.

Lycka till !

Varudeklaration:
Basmaterial:
60% höghumifierad torv
30% låghumifierad torv
10% grus

Bruksvolym : 50L
Volymvikt : ca 450kg/m3.b.v
Torrsubs.vikt: ca 190 kg/3.b.v.
PH-värde: 5,5 – 6,5
Ledningstal: Lt 3,5 – 5.0

Tillsatser:
6 kg jordbrukskalk
2 kg dolomitkalk med mikronäring
2 kg NPK 11- 5 – 18  med mikronäring
50 L granulerad hönsgödsel