Täckbark

tackbarkTäckbark ger ett effektivt skydd mot rotogräs, minskar avdunstningen från jordytan och förhindrar kyla från att tränga ner i marken.

Lägg ut ett minst 10 cm tjockt lager på våren för att förhindra rotogräs att växa i rabatten. På hösten kupar du upp täckbark kring känsliga växter för att skydda dem från kyla.

Glöm inte att gödsla växterna innan du lägger på barken, den bryts långsamt ner av mikroorganismer och kan börja ”stjäla” näring från växtligheten.

Täckbark är välkomposterad bark utan tillsatser och skall ej brukas ner under jorden. Täckbark får aldrig ersätta barkmull som jordförbättring.

 

Produktfakta
Täckbark struktur: 0 – 35 mm och är en välkomposterad bark, utan syror och terpentin.
Täckbark ska inte brukas ner i jorden och får aldrig ersätta barkmull som jordförbättring.