Vattenväxter

Placering:
En damm skall placeras soligt och ej nära träd. Vill man ha vattenväxter i flyttbara kar bör även dessa stå i sol. Hur man bygger en damm ser du i vår specialbroschyr.

Jord och plantering:
Plantorna skall försiktigt tas ur sina krukor och planteras om i planteringkorgar. Jorden skall vara tung och mineralhaltig. Använd vanlig matjord, aldrig kompostjord, mull eller förpackad planteringsjord. Näckrosor vill stå i ren lera (det finns förpackad granulerad lera).
 
Skötsel:
För att hålla en damm i balans krävs dels att man gör den tillräckligt djup, den bör vara minst 80 cm på det djupaste ställer (i en för grund damm blir vattnet oftast för varmt och detta gynnar algbildning). Dels att man håller den fri från förruttnande material (löv och grenar). Samt det viktigaste av allt – att man planterar bågra växter som är bra på att ta upp näring ur vattnet och på så sätt konkurrerar ut algerna. Exempel på växter ett par av dem ”måste” finnas i dammen: Strimmig kalmus, hästsvans, kaveldun – tar upp näring genom sina rötter. Hornsärv, nålsäv, näckmossa – tar upp näring genom sina ”undervattensblad”. Det är även viktigt att man planterar växter som med sina flytande blad håller botten skuggad. Samtliga vattenväxter övervintrar bäst i dammen eller karet, även näckrosor! Enda gången man lyfter upp växterna är för eventuell delning eller omplantering.

Exempel på lämpliga växter i och kring dammen:

A. Trädgårdszonen (växter kring dammen utan förbindelse med vatten). Alchemilla – daggkåpa, Astilbe – astilbe, Eupoatorium – rosenflockel, Hemerocallis – daglilja, Hosta – funkia, Ligulari – stånds, Matteuccia – strutbräken, Miscanthus sinensis – miskantus, Sinarundinaria – bergsbambu.

B. Fuktzonen (ständigt fuktig jord men ingen vattenspegel – fuktäng). Ajuga reptans – revsuga, Arum italicum -italiensk munkhätta, Chelone obliqua – sköldpaddsört, Deschampsia caesptosa – tuvtåtel, Iris ensata (keampferi) – japansk iris, Iris sibirica – strandiris, Lysimachia nummularia – penningblad, Lysimacha punctata – praktlysning, Primula denticulata – bollviva, Primula flrindae – sommarviva, Trollius europaeus – smörboll, Tradescantia – tremastarblomma, Valeriana officialis – vänderot.
 
C. Sumpzonen (ca 10 cm över vattenytan till ca 10 cm under).
Calla pulustris – missne, Caltha palustris – kabbeleka, Eriophorum vaginatum – tuvull, Iris laevigata – gransiris, Iris pseudacorus – gul svärdslilja, Iris versicolor – brokiris, Lysichton – Skunkkalla, Lythrum salicaria – fackelblomster, Menyanthes trifoliata – vattenklöver, Mimulus ringens – blått gyckelblomster, Myosotis palustris – förgätmigej, Primula rosea – rosenviva.
 
D. Grundvattenzonen (ca 10 cm till ca 40 cm under vattenytan).
Acorus calamus Variegatus – strimmig kalmus, Butomus umbellatus – blomvass, Eleocharis acicularis – nålsäv, Fontinalis antipyretica – näckmossa, Hippuris vulgaris – hästsvans, Iris laevagita – glansiris, Iris pseudacorus – gul svärdslilja, Nymphaea – näckrosor; dvärgsorter och svagväxande sorter, Pontederia cordata – pontederia, Sagittaria sagittifolia – pilblad, Scirpus lacustris Albescens – strimsäv, Typha laxmanii – kaveldun, Nymphoides peltata – sjögull.
 
E. Djupvattenzonen (ca 40 cm under vattenytan och djupare).
Ceratophyllum demersum – hornsärv, Eleocharis acicularis – nålsäv Fontinalis – näckmossa, Nymphaea – näckrosor, Scirpus lacustris Albescens – strimsäv, Stratiotes aloides – vattenaloe.
F. Ytvattenzon (för flytande växter. Dessa får betraktas som ettåriga, de är svåra att övervintra även inomhus). Azolla caroliniana – mossbräken, Eichornia crassipes – vattenhyacint, Pistia stratoides – musselblomma, Salvinia -natans – simbräken, Trapanatans – sjönöt.