Rhododendron

Växtplats:
Rhododendron trivs på fuktig men ändå väldränerad plats i halvskuggiga – skuggiga vindskyddade områden. Azaleor trivs i både sol och halvskugga och vill ha jämn fuktighet.

Planteringsavstånd:
Parkrhododendron ca 1.5 meter, Långsamväxande hybrider ca 1 meter (ex. rhod, yakusimanum), dvärgformer 40-60 cm, Azaleor 0.8-1 meter.

Jord:
Rhododendron och azaleor är surjordväxter och vill stå i kalkfattig, humusirk jord. Använd rhododendronjord eller en blandning av grov naturell torv och barkmull och ev. sand i planteringsgropen. Torr torv fuktas väl för iblandning. Gropen bör vara 60 cm djup och 100 cm bred. Dvärgformer vill ha 40 cm djup och 60 cm bred planteringsgrop.

Plantering:
Sätt ner klumpen i en hink vatten och låt stå ca 10 min. Gör planteringsgropen så djup att jordklumpen kommer 5-10 cm under jordytan. Fyll på hälften av jorden och vattna rejält, ca 20 lit. Fyll på resten, tryck till och vattna igen.

Vattning:
Vid torka vattna en gång i veckan med en rejäl rotblöta, 20-30l it. per planta. Om hösten blir torr skall rhododendron vattnas med en rejäl rotblöta innan marken fryser till.
Gödsla aldrig vid plantering. Använd endast specialgödsel. Gödsla omedelbart efter blommning. Följ noga doseringsanvsiningen.

Gödsling:

Skötsel:
Ta bort det torra blomställningarna omedelbart efter blommningen. Då underlättas knoppbildningen. När blomställningen är mogen lossnar den lätt. Täck jorden under plantorna med löv eller täckbark påhösten så att inte tjälen når så djupt. Gräv aldrig under plantan, rotsystemet är grunt och kan skadas. Hänger bladen på vårvintern vattnar man rejält med ljummet vatten och skyddar bladverket (dock inte jorden) med säckväv eller granris.

TIPS! Bygg en upphöjd rhododendronrabbat av torvblock, full med en blandning av naturell torv, barkmull och rhododendronjord. Blanda olika sorter och du får en rabatt som varierar i både färg och from med en lång blommningstid. Komplettera med andra surjordsväxter och förläng blommningstiden ända till hösten. En del sorten trivs till och med i själva ”muren”!

Lämpliga kombinationsväxter:
Japanska lönnar, konvaljbuske, klockbuske, trollhassel, hortensior, kamlia, magnolior, buskrosling, jätteblåbär.

Lämpliga marktäckare:
Revsuga, hasselört, astilbe, bergenia, vår- och höstljung, fänrikshjärta, sockblomma, höstgentiana, hosta, ormöga, skuggröna, skuggbräcka, spetsmössa, vintergröna, japansk starr, blåsvingel, björngräs, strubräken, spetsbräken.

Klängväxter: Pipranka eller klätterhortensia.