Perenner

Växtplats:
Det finns perenner som passar för varje tänkbar växtplats, från torra sandiga slänter till fuktiga växtplatser i djupaste skugga. Man kan plantera dem i stenpartier, rabatter eller tillsammans med andra växter.

Planteringsavstånd:
Stenpartiväxter och små kantväxter: 25 cm = 16 plantor per kvm. Medelstora rabattväxter och kantväxter samt marktäckare: 30-40 cm = 6-10 plantor per kvm. Höga rabattväxter, höjd över 70 cm: 50-60 cm = 3-4 plantor per kvm. Plantera alltid perenner i grupper om 3-5 av varje sort. Flera exemplar av samma sort kan med fördel planteras något tätare, i gengäl kan avståndet mellan sorterna ökas något.

Jord:
Ju högre en växt blir, desto djupare jord behöver den. Låga stenpartiväxter kan klara sig med 5-10 cm medan höga rabatt växter bör ha 30-40 cm jorddjup. Jorden bör vara lätt och mullrik. Förbättra tung och lerhaltig jord med sand, torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden. Planteringsytan måste vara helt fri från ogräs före planterin

Plantering:
Sänk ner plantorna i en hink vatten och låt stå ca 5 min. Använd en planteringsspade. Tag försiktigt bort krukan, sätt ner plantan försiktigt, fyll på jord och tryck till med händerna. Vattna rejält.Vattning:

Om vädret är torrt, vattna ca 1 gång i veckan med en rejäl rotblöta så jorden kring rötterna blir genomfuktad. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling:
Gödsla aldrig vid plantering utan tidigast 2-3 veckor efter. Använd naturgödsel. Gödsla endast en gång per år i april-maj.

Skötsel:
På vårvintern tas alla nedvissnade stjälkar och blad bort. En del måste klippas bort för att ej skada plantan. Vissna blommor klipps bort efterhand. Tidigt blommande rabattväxter klipps ner efter blommningen. En del högvuxna sorter behöver stöd för att ej brytas – det finns snygga, praktiska buskstöd hos oss. Höstplanterade perenner bör skyddas med täckning första vintern. Ömtåliga sorter kan behöva vintertäckning, speciellt snöfattiga vintrar.
Viktigt! Prydnadsgräs får endast klippas på våren!

Tips! Gör som naturen, täck marken under buskar, träd och barrväxter med marktäckande växter! Förutom att man får dubbel glädje av en plantering i olika nivåer blir det också mer lättskött.

Marktäckare lämpliga i soliga lägen:

kattfot, fagertav, stjärnklocka, murklocka, silverarv, mossflox, aubretia, låga sedumarter, lammöron, taklök, penningblad, bergenia, biokovonäva, praktnäva, höst- och vårljung samt olika sorters låga gräs.

Marktäckare lämpliga i halvskuggiga till skuggiga lägen:
revsuga, hasselört, dvärgastilbe, bergenia, nunneört, murreva, sockblomma, funkia i alla sorter, ormöga, skuggröna, spetsmössa, muskmadra, vintergröna, rosa och vita fänrikshjärtan mm. Inte bara blommor ger färg – det finns många perenner med spännande bladverk!