Klängväxter

Växtplats:
Solig plats: Blåregn, Bokharabinda, Humle, Kaprifol, Praktklematis (storblommig).
Halvskugga: Murgröna, Humle, Klätterbenved, Kaprifol, samtliga sorter av småblommig klematis.
Skugga: Murgröna, Klätterhortensia, Pipranka, Svensk kaprifol, Alpklematis, Skogsklematis.

Klängväxter kan växa mot husväggar, spaljéer, pergolor eller klänga i större prydnasbuskar och runt trädstammar, klänga i staket och över murar samt även användas som marktäckare i bl.a slänter. Vill man ha dom klängande i buskar och runt trädstammar måste man provgräva så att man får en planteringsgrop som är stor nog för växten att trivas i. Plantera aldrig under björk, lönn eller gran. Klematis vill ha ”sval” jord. Plantera gärna perenner framför som skuggar marken. Klättervildvin, rådhusvin, klätterhortensia och murgröna är självklättrande, övriga måste ha spaljéer, nät, trådar eller grenar att klänga i.

Planteringsavstånd:
Klematis 1-1.5 m, övriga 1.5-2 m. För att snabbt ge vind- och insynsskydd planteras de något tätare.

Jord:
Klematis vill ha 50cm djup, väldränerad, mullrik, näringsrik jord. För övriga sorter gäller att jorden bör vara 30-40 cm djup, lätt och mullrik. Förbättra sandig eller lerig jord med 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden. Klätterhortensia vill ha kalkfattig jord, blanda i minst 50% naturtorv eller rhododendronjord.

Plantera ej för nära husväggar där jorden oftas är för torr.Plantering:

Sänk ner hela krukklumpen i en hink vatten och låt den stå ca 5 min. Tag försiktigt bort krukan eller påsen.
Klematis: Sätt ner den i planteringshålet så att övre delen av jordklumpen kommer ca 10 cm under jordytan. Fyll på med jord upp till klumpkanten och vattna rejält, ca 10 lit. De resterande 10 cm fylls upp med sand. Tryck till försiktigt.
Övriga sorter: Sätt ner plantan i gropen så att övre delen av jordklumpen kommer 3-5 cm under jordytan. Fyll i hälften av jorden och vattna rejält, ca 10 lit. Fyll på resten av jorden och tryck till försiktigt.
Vid vårplantering skärs långa rankor tillbaka till ca 20 cm så plantan själv får bilda nya rankor. Detta är speciellt viktigt för självklättrande sorter som måste kunna fästa vid underlaget redan från början. Vid höstplantering beskärm man följande vår.

Vattning:
Vid torrt väder vattna ca 1 gång i veckan en rejäl rotblöta, ca 10-15 liter.

Gödsling:
Gödsla aldrig vid plantering utan tidigast 2-3 veckor efter. Gödsla en gång tidigt på våren och en gång på försommaren. Använd naturgödsel ex Chrysan.

Beskärning:
Klematis: När de nya rankrona första året blivit meterlånga, beskärs de till ca 50 cm. Vad gäller kommande beskärning se på respektive sort! Övriga klängväxter gallras och klipps efter behov på våren. Vid gallring klipper man bort de äldsta, grövsta grenarna längst ner vid marken.