Fruktträd

Växtplats:
Ljus och solig.
Pollinering (befruktning):
Äpple, päron och en del plommon och körsbär behöver pollineras av en annan sort för att ge frukt. Se speciell pollineringstabell. Det brukar inte vara några problem med passande pollinerare i villabyggelse.

Planteringsavstånd:

Avståndet varierar, beroende på grundstam och om sorten är svag- eller starkväxande. En vägledning: Äpple, päron och sötkörsbär 5-6 m. Plommon och surkörsbär 4-5 m. Spaljéträd 2-3 m.

Jord:
Jorden bör vara minst 60 cm djup, näringsrik och genomsläpplig. Alltför sandig eller lerhaltid jord förbättras genom iblandning av 1/3 näringsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden. Är jorden lerig planteras trädet på en ”kulle” (se bild) för att förhindra att rötterna står för blött. Har det tidigare vuxit fruktträd på samma ställe byter man till ny jord i hela planteringsgropen.

Plantering:
Förädlingsstället (se bild) skall vara ovanför markytan! Vid plantering i gräsytor skall jorden hållas öppen minst 50 cm i diameter (gräs mot stammen kväver rötterna och tillväxten blir sämre). Gräsklippningen blir lättare och man kan dessutom utnyttja ytan till låga marktäckande perenner. Sänk ner krukklumpen i en hink vatten och låt stå ca 10 min. Lossa krukan försiktigt och sätt ner trädet. Eventuell väv runt klumpen skall skäras upp och vikas ner. Fyll på hälften av jorden och vattna rikligt, ca 20 lit. Fyll på resten av jorden, tryck till så trädet står rakt och stadigt. Vattna igen. Nyplanterade träd behöver stöd. Slå ner en stör ca 10 cm från stammen. Bind trädet mot stören med ett brett plastband strax under kronan. Glöm ej gnagskydd – en billig försäkring mot viltskador!

Vattning:
Vid torrt väder vattna ca 1 gång i veckan med en rejäl rotblöta, ca 20-30 lit. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling:
Gödlsa aldrig vid plantering, utan tidigast 2-3 veckor efter. Använd specialgödsel eller naturgödsel. Gödsla en gång tidigt på våren och en gång på hösten. På hösten används gödselmedel utan kväve (N). Det är fosfor (P) och kalium (K) som främjar blommning och fruktsättning.

Beskärning:
Äpple och päron beskärs tidigt på våren, enligt senaste rön även plommen och körsbär. Beskärningsråd finns separat. För tidigare fruktsättning kan man försiktigt böja ner grenarna