Buskar

Prydnadsbuskar
Växtplats:
Ingen trädgård annläggs utan buskar. Det finns höga, snabbväxande, tätvuxna sorter som är idealiska till inramning, insynsskydd och avgränsningar. Medelhöga sorter med olika blommningstider från tidig vår till sen höst. Låga bredväxande sorter med olika blomningstider både i full sol och skugga. Dvärgbuskar av olika slag som lämpar sig i stenpartier, i samplantering med rosor, perenner och barrväxter. Det finns sorter som trivs i allt från torra, soliga lägen till fuktiga, skuggiga.

Planteringsavstånd:
Planteringsavståndet anpassas till buskarnas slutliga storlek vilket framgår av skyltbilden. Tabellen ger vägledning till rätta avstånd.


Krypoxbär
Stefanandra
Ölandstok alla sorter
Alla låga
spireor
Aronia
Brudspirea
Dvärgsyren
Smultron
-schersmin
Korneller
Luktschersmin
Paradiskbuske
Bukettspirea
Häggmispel
Syrener
Rosentry
Fläder

Är sorten breddväxande – öka avståndet, är sorten smalväxande – minskaJord:
Jorddjup 30-40 cm. Jordmånen varierar för de olika buskslagen. Skyltbilden anger kraven för varje sort. Alltför lerig och sandig jord förbättras med 1/3 näringberikad torv, barkmull, kompost- eller plantjord. Torr torv fuktas väl före iblandning.

Plantering och vattning:
Sänk ner krukklumpen i en hink vatten och låt den stå ca 5 min. Tag av krukan eller påsen försiktigt, sätt ner plantan och fyll på med hälften av jorden, tryck till och vattna igen. Vid torrt väder vattnar man 1 gång i veckan med en rejäl rotblöta ca 20 lit per planta.

Gödsling:
Gödsla aldrig vid plantering utan tidigast 2-3 veckor efter. Gödsla en gång på våren och en gång på försommaren.

Beskäring:
För att hålla buskarna vackra och ”lagom gamla” gallrar man dem efter 3-5 år på växtplatsen genom att skära bort de äldsta grenarn längst nere vd marken. Vårblommande buskar gallras efter blomning, övriga i mars-april

Tips 1:
En ”buskhäck” är ett fint alternativ till en vanlig häck.
Plantera 5 st buskar av en sort, 3 av en annan 2 av en tredje osv. Variera antalet buskar av de olika sorterna för att få ett naturlig utseende. Buskhäcken ger variation både i växtform och färg. Du kan tex välja sorter så att blomningstiden blir lång och utsträckt.

Tips 2:
Gör som naturen, täck marken under buskar och träd med marktäckande växter. Forutom att man får dubbel glädje av en plantering i flera nivåer, får man det dessutom mer lättskött. Använd antingen perenner eller låga buskar. Lämpliga perenner finner Du på vårt perennaråd.

Lämpliga marktäckande buskar i soliga lägen:
Krypoxbär, lingonoxbär, krypginst, turisk ginst, buskhypericum, lingontry, alla sorter av krypölandstok, sandkörsbär, björkspirea, praktspirea, stefanandra.

Lämpliga marktäckande buskar i halvskuggiga lägen:
Krypoxbär, klätterbenved ( både grön- och brokbladia), lingontry, lagerhägg, ros- och rödblommande kkrypölandstok, björkspirea, praktspirea, hybridsnöbär, stefanandra.

Lämpliga marktäckande buskar i skuggiga lägen:
Krypobär, linongtry, stefanandra, hybridsnöbär