Bärbuskar

Hallon
Ljus och solig. Skugga hämmar bärens utveckling.

Jord:
Hallon trivs på de flesta jordar. Alltför torr och lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 närinbsberikad torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl innan den blandas i jorden.

Planteringsavstånd:
1.5 m mellan raderna och 40-50 cm mellan plantorna. Plantering, vattning och gödsling: Hallon planteras grunt, övrigt se – vinbär och krusbär.


Vinbär och krusbär
.
Växtplats: Ljus och solig. Vinbär kan odlas i halvskugga. Planteringsavstånd: 1.5-2.5 m.

Jord:
Vinbär och krusbär trivs på de flesta jordar. Alltför sandig eller lerig jord förbättras genom att blanda i 1/3 närings- berikar torv, barkmull, kompost- eller planteringsjord. Torr torv fuktas väl före iblandning.

Plantering:
Viktigt! Låt aldrig plantorna ligga med ”bara” rötter, de måste ligga fuktigt, skyddade mot både sol och vind. Krukodlade plantor sänks först ner med hela krukklumpen i en hink vatten och får stå ca 5 min. Tag sedan försiktigt bort krukan eller påsen. Plantera busken med översta delen av rotsystemet ca 5 cm under jordytan. Fyll på hälften av jorden och vattna rejält, ca 10 lit per planta. Fyll på resten av jorden, tryck till och vattna igen.
Växtplats:


Vattning:

Vid torrt väder vattna ca 1 gång i veckan med en rejäl rotblöta. Håll jordytan lucker, det förhindrar uttorkning.

Gödsling:
Gödsla aldrig vid plantering utan tidigast 2-3 veckor efter. Gödsla en gång tidigt på våren och en gång på försommaren. Använd specialgödsel eller naturgödsel. Följ doseringsanvisningen.

Beskärning:
Vinbärs- och krusbärsbuskar gallras efter några år för att ge sötare bär. Tag bort de äldsta grenarna ända nerifrån marken. Undantag! Röda vinbär ger bäst skörd på grenar som är mellan 5-8 år gamla.


Amerikanska jätteblåbär.

Växtplats:
Fuktigt i sol eller halvskugga.Jord:
Amerikanska jätteblåbär är surjordsväxter. Gräv ca 40 cm djupt och 60 cm brett och fyll med rhododendronjord eller en blandning av av naturtorv och barkmull.

Planteringsavstånd:
Ca 1 m.

Plantering och vattning:
Se under Vinbär och Krusbär.

Gödsling:
Använd rhododendrongödsel. Gödsla en gång tidigt på våren och engång på försommaren, tidigast 2-3 veckor efter plantering.